Gustav Juul

Folketingskandidat Aarhus Nord - Østjyllands Storkreds

Mærkesager

28. august 2022

Styr på Økonomien

Jeg har om nogen set, hvilke menneskelige konsekvenser det har, hvis der ikke er styr på økonomien. Pengene kan kun bruges en gang, og de skal bruges fornuftigt og til gavn for borgerne.

forsvaret af danmark

Vi skal have opbygget et forsvar, der kan forsvare Kongeriget. Truslen fra øst er blevet øget, samtidig med at vi har forsømt Forsvaret. En kombination af proffesionelle soldater, værnepligtige og et mobileseringsforsvar er vejen frem. 

Tilliden tilbage til embedsapparatet

Danmark er kendt for et uafhængigt embedsapparat. Men de senere år er det gået den forkerte vej. Det skal være slut med politisk ansættelser og tilbage til et embedsapparat som giver uafhængig og proffesionel rådgivning. 

Danmark skal være selvforsynende på udvalgte områder

Der er områder som sundhed (værnemidler, vacciner, medicin), energi (el, gas, varme), infrastruktur (vand, tele, data, jernbane, veje), hvor vi skal være sikre på, at vi som stat har kontrollen i usikre tider.