Gustav Juul

Folketingskandidat Aarhus Nord - Østjyllands Storkreds

Mærkesager

2. maj 2019

Styr på Økonomien

Jeg har om nogen set, hvilke konsekvenser det har, hvis der ikke er styr på budgettet. Pengene kan kun bruges en gang, og de skal bruges fornuftigt og til gavn for borgerne.

Balance på klimakontoen

Vi har alt for længe trukket hårdt på jordens ressourcer. Vi kommer til at gøre tingene anderledes, og Danmark skal gå foran i kampen mod klimaforandringerne. Vi skal gøre en stor indsats lokalt, og vi skal påvirke globalt.

Integration, der sikrer, at alle bidrager til det danske samfund og de danske værdier

Alle skal bidrage til den danske velfærdsmodel, nogen kan bidrage med meget og nogen med lidt mindre, men alle skal med. Og vi skal sikre, at det sker i en demokratisk ramme, hvor der er plads til forskellighed.

Det skal være trygt at aflevere sine børn i daginstitutionen og i skolen

Mange forældre er glade for vores daginstitutioner og vores skoler. Men der er et stigende antal forældre, der ikke får opfyldt deres forventninger til f.eks. daginstitutionerne. Det skal der laves om på, ingen forældre skal aflevere deres børn i daginstitutioner og skoler og gå derfra med bekymringer.