Gustav Juul

Folketingskandidat Aarhus Nord - Østjyllands Storkreds

Om mig

Jeg er 51 år gammel, født i Aarhus og opvokset på Vestfyn. I dag bor jeg i Hareskoven ved Værløse.

Jeg er gift med Mette,  og sammen har vi to voksne sønner, som begge er flyttet hjemmefra, så hustanden er nu nede på os to og så vores Beagle Vaks.

Ja det er rigtigt, Beagler er ikke så nemme at opdrage;-)


Jeg er uddannet officer af linjen og har gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet. Efter at jeg forlod forsvaret i 1999, har jeg læst økonomi (HD) på CBS, og jeg arbejdet i en række lederstillinger i det private erhvervsliv , indtil jeg i 2010 blev selvstændig. Nogen vil have set mig som vært på TV3 programmet "Lukusfælden", men jeg også arbejdet med mange andre opgaver.

Rwanda 2018, jeg underviser i missionsplanlægning

Siden 2012 har jeg brugt en del af min tid på at være reserveofficer, og i den forbindelse har jeg løst forskellige opgaver for forsvaret. Bl.a. har jeg undervist på kurser i Østafrika, hvor opgaven har været at uddanne og træne officerer, politifolk og embedsmænd i fredsskabende/fredsbevarende operationer. Opgaven, som er en del af den danske udviklingsbistand (Freds- og Stabiliseringsfonden), har givet mig blik for verdens udfordringer af både miljømæssig og politisk karakter - men også for det store potentiale, som Afrika har. 
Jeg er i dag oberstløjtnant af reserven og tilknyttet Hærkommandoen.

Jeg kommer ud af en familie, der har diskuteret politik ved enhver given lejlighed, og det har været helt naturligt for mig at være engageret i samfundsforhold og politik. I skolen sad jeg i elevrådet, og jeg meldte mig ind i VU i starten af 90'erne. I 2013 blev jeg valgt ind i Furesø Byråd, og jeg opnåede genvalg i 2017. Jeg har været gruppeformand i begge perioder.

Min fritid bruger jeg på løbeture i skoven, og efter at børnene er flyttet hjemmefra har jeg genoptaget en gammel ambition om at lære at spille guitar og klaver.